TAEKWONDO BAŞLANGIÇ

Taekwondo salonuna gitmek çocukta bir eğlence olarak başlar.Henüz spor bilinci tam olarak yerleşmediği için taekwondo salonunu gitmekle çocuk parkına gitmek arasında bir fark görmez.Bu nedenle 8-10 yaş arası çocuklarda spor  yaşantısı kendi istek ve arzuları ile değil genellikle anne ve babaların yönlendirmesi sonucu olur.

Bu yönlendirme ile spora başlayan çocukta ilk gelişen ve psikologlar açısından en önemli aşamalardan biri sayılan

 

1-"Eğlence ve arkadaşlığın sürdüğü bir yere ait olma duygusu" 

Çocuğun aileden sonra sosyal aktivitelere katıldığı ve toplum içinde yaşama duygularının geliştiği yer okuludur.Çocuk okul yaşantısında yavaş yavaş, birlikte hareket etme, çalışma, sevinç ve üzüntüleri paylaşma,ortak kullanma,disiplinli ve planlı hareket etme,kendi kendine karar verme  gibi olguları öğrenmeye ve uygulamaya başlar.Aile yaşantısından aldığı eğitimle bu uyum süreci kısa veya daha uzun olabilir.Ancak genelde karşılaşılan durum,çocukların toplum hayatına katılmada çekingen davrandıkları ,bazılarının ise daha içine kapanık    ve uyumsuz olduklarıdır.

Bu uyum dönemini en aza indirecek aktivitelerden biri spor yaşantısıdır.

TAEKWONDO sporuna ilk başlayan 4-10 yaş arası sporcunun ilk olarak salona kaydı yapılır.Kendisine Taekwondo Federasyonunun kimlik kartı ve dabok denilen özel üniforma ve nişan olarak beyaz kuşak verilir.Bunlar belki çocuğun hayatında kendi adına aldığı ve şahsiyetine değer verildiğini ifade eden ilk belgedir.Bu tıpkı okumaya il başlayan bir çocuğa öğretmeninin taktığı kırmızı kurdelaya benzer.

Bir il veya ilçede taekwondo salonuna devam eden ve belgeli spor yapan çocuk sayısı elbette azdır.Bu nedenle çocuk bir spor kulübüne üye olma duygusu ile yaşadığı ortamda ve okulunda kendisini farklı hissetmeye başlar.Çünkü çocuk olmasına rağmen arkadaşlarından farklı olarak bir klüp üyesidir,onlardan farklı bir aktivite yapmaktadır,farklı bir şeyler üretmektedir ve kendisine hayatında ilk defa karşılaştığı insanlar tarafından değer verilmektedir.

Çocuk aile fertlerini kendisi seçmez,Anne, babasını ve kardeşlerini hazır bulur.Okul yaşantısı da bu şekildedir.Kendi seçmez ,yaşı geldiği ve gitmesi gerektiği için gider.

Oysa spor kulübüne gitmek kendi tercihindedir.Çocuğun hayatında kendi tercihiyle,seçerek gittiği Hayatını ciddi biçimde etkileyecek ilk sosyal yapı spor kulübüdür.

 Bu ona kendi öz güveni kazanmada en büyük etkendir.

2-Çocuğunuz taekwondo kulübüne adım attığı zaman taekwondonun sırlar dolu ahlaki ve ruhi yapısıyla donanmış bir spor salonu ve arkadaş gurubu içerisinde kendisini bulur. 

Taekwondo bir dünya sporudur.Kendine özgün ruhi, ahlaki prensip ve kuralları vardır.Dünyanın neresine giderseniz gidiniz taekwondo salonlarında bu havayı koklar ve etkisi altında kalırsınız.Taekwondonun vazgeçilmeyen ve yapılmasındaki temel gayeyi oluşturan bu prensipleri şunlar:

 

Taekwondonun Ana Kuralları

1-Nezaketken,kibarlık

2-Dürüstlük

3-Azim,hırs

4-Nefsi kontrol

5-Cesaret

Taekwondocunun Karakter yapısı

Dürüst olmalı ve her zaman adaletli davranmalı

Herkese karşı saygılı  ve yardımsever olmalı

Sadık olmalı,kibarlıktan ayrılmamalı

Taekwondo prensiplerini aklından hiç çıkarmamalıdır.

Taekwondo Yeminindeki uluslararası prensipler

Taekwondo prensiplerine bağlı kalmak

Eğitmenlere ve kemer ve yaşça büyük olanlara saygılı olmak

Taekwondo da öğrendiklerini asla kötüye kullanmamak

Özgürlüğün ve adaletin şampiyonu olmak

Dünyada barışın teşekkülüne katkıda bulunmak.

 

Taekwondocunun salondışı davranışları

1-Her taekwondocu araştırıcı olmalı,her zaman doğruyu ve iyi olanı bulmaya çalışmalıdır

2-Her taekwondocu  yüksek karakter yapısına sahip olmak için çalışmalıdır.

3-Her taekwondocu ailesine ,hocasına ve kendinden kıdemli olanlara saygı beslemelidir.

4-Her taekwondocu ülkesini ,bayrağını sevmeli ve toplumun ileri gelenlerine saygılı olmalıdır.

5-Her taekwondocu kendine olan güvenini ve başkalarına olan alçakgönüllülüğü ve tavazuyu geliştirmelidir.Salon içinde olduğu kadar salon dışında da bu davranış içinde olmalı ve taekwondocu kişiliğini topluma sevdirmelidir.

6-Her taekwondocu salon dışında da sosyal ilişkilerini güçlendirmeli toplumda kişilik ve karakteri ile iyi bir yer almalıdır.

7-Taekwondocu tercih etmesi gereken alternatiflerde kararsız kalmamalı ,doğru ve adaletli olanı seçmeli nefsine göre hareket etmemelidir.

8-Her taekwondocu topluma Taekwondonun Ruhsal ve fiziksel sağlık açısından faydalarını anlatan bir rehber ve önder olmalıdır.

Taekwondoya başlayan çocuğunuz yemin ederek başlar ve bu yeminle beraber kendisine bu saydığımız temel prensiplerin gerçekleştirilmesi görev olarak verilir.Çocuğunuz hayatında ilk olarak yemin etmek suretiyle son derece ciddi ve idealist olan bu kavramlardan ayrılmamanın görev ve sorumluluğuna girer.